Nou fracàs socialdemòcrata a Alacant

0

Els comunistes venim denunciant constantment que els governs socialdemòcrates son incapaços de solucionar els problemas del poble, de la classe obrera, i que les seues polítiques es basen en les falses il·lusions i enganys. Al contrari del que poden pensar molts, la volta del PP no canvia res, perquè en realitat, la situación del poble res havia canviat des de l’arribada del govern del “canvi”. Han canviat les nostres condicios de vida? ha baixat el lloger, hipoteques, llum, preus, etc? s’han paralitzat els desnonaments? hi ha més serveis públics i millors? més centres educatius i un millor ensenyament? tenim millors condicions laborals? No, seguim en la mateixa línea que no és altra que la que dicten els oligarques, com Ortiz, i el sistema dominant, el capitalisme.

El suposat “canvi” de partit, no és més que un canvi formal, un canvi de color. Al cap i a la fí, el govern del PSOE, Compromís i Guanyar no ha aconseguit millorar les nostres condicions de vida, ni tan sols qüestionar els problemas que pateix la classe obrera. Tot han sigut canvis “estètics” (alguns reivindicats a nivell popular des de fa dècades) per desenvolupar les mateixes dinàmiques: enchufisme, assessors, empreses “amigues”, regidora trànsfuga…que han acabat on començavem; en cap canvi.

Els comunistas ho tenim molt clar:

-La classe obrer al poder és el canvi. Pot pareixer algo utòpic, però ara ens governa l’oligarquia i el que és utòpic és pensar que compartim interessos comuns. Hem de ser conscients de que som nosaltres els que alcem aquest país, és la classe obrera la que alça aquesta ciutat: els seus obrers, cambreres, infermeres, repartidors, caixeres, ames de casa, professors…No concebim una altra forma de govern que no siga per a enfortir a la classe obrera, millorar les seues condiciones de vida y les estructures de classe.

-Tant la socialdemocràcia, com el PP i Ciutadans, enganyen amb les seues mentides i falses il·lusions. No hi ha marge de millora en aquest sistema, bàsicament perquè la classe obrera no és una prioritat per als que ens governen i dirigeixen el país. Cap d’aquests partits des de l’Ajuntament s’enfrontarà a Ortiz i els explotadors, senzillament perque no els interessa. Per tant, al final la socialdemocràcia només genera frustració i desil·lusió.

-La classe obrera ha de deixar de confiar en qui li enganya constantment i prendre consciència de que només la lluita li farà avançar.

La nostra proposta és construir un Partit Comunista i una Joventut Comunista capaços de ser una eina útil per a la classe obrera d’aquest país i d’aquesta ciutat. Una eina per a la confrontació contra els que ens exploten; ja siga Telepizza, Mercadona o l’explotador de torn. Confrontar contra el PP, Ciutadans i tots els que viuen d’enganyar al poble. Un partit per a que el poble siga conscient de les seues pròpies possibilitats si està unit i ben organitzat. Amb aquest partit, i enfortint a la classe obrera i les seues eines de lluita als centres de treball, sindicats, etc, aconseguirem situar un vertader “canvi” en la ciutat i en les nostres vides. Sabem que el repte és molt alt però no tenim res a perdre.

Recuperem Alacant per a la classe obrera.

 

Partit Comunista-PCPE i Joventut Comunista-CJC

===========================

Nuevo fracaso socialdemócrata en Alacant

Los comunistas venimos denunciando constantemente que los gobiernos socialdemócratas son incapaces de solucionar los problemas del pueblo, de la clase obrera, y que sus políticas se basan en las falsas ilusiones y engaños. Al contrario de lo que puedan pensar muchos, la vuelta del PP no cambia nada, porque en realidad, la situación del pueblo nada había cambiado desde el gobierno del “cambio”. ¿Han cambiado nuestras condiciones de vida? ¿ha bajado el alquiler, hipotecas, luz, precios, etc? ¿se han paralizado los desahucios? ¿hay más servicios públicos y mejores? ¿más centros de salud, deportivos y bibliotecas? ¿nuestros barrios han mejorado? ¿hay más centros educativos y una mejor enseñanza? ¿tenemos mejores condiciones laborales? No, seguimos en la misma línea que no es otra que la que dictan los oligarcas, como Ortiz, y el sistema dominante, el capitalismo.

El supuesto “cambio” de partido, no es más que un cambio formal, un cambio de color. Al final, el gobierno del PSOE, Compromís y Guanyar no ha conseguido mejorar nuestras condiciones de vida, ni cuestionar si quiera, los problemas que sufre la clase obrera. Todo han sido cambios estéticos (algunos reivindicados a nivel popular desde hace décadas) para desarrollar las mismas dinámicas; enchufismo, asesores, empresas ˝amigas”, edil tránsfuga…que han acabado donde empezábamos; en ningún cambio.

Los comunistas lo tenemos muy claro:

-La clase obrera en el poder es el cambio. Puede parecer algo utópico, pero ahora nos gobierna la oligarquía y lo que es utópico es pensar que compartimos intereses comunes. Debemos ser conscientes de que somos nosotros los que levantamos este país, es la clase obrera la que levanta esta ciudad; sus obreros, camareras, enfermeras, repartidores, cajeras, amas de casa, profesores, …No concebimos otra forma de gobierno que no sea para fortalecer a la clase obrera, mejorar sus condiciones de vida y las estructuras de clase.

-La socialdemocracia, como el PP y Ciudadanos, engañan con sus mentiras y falsas ilusiones. No hay margen de mejora en este sistema, básicamente porque la clase obrera no es una prioridad para los que nos gobiernan y dirigen el país. Ninguno de éstos partidos desde el ayuntamiento va a enfrentarse a Ortiz y los explotadores, sencillamente porque no les interesa. Por tanto, al final la socialdemocracia sólo genera frustración y desilusión.

-La clase obrera debe dejar de confiar en quienes le engañan una y otra vez y tomar conciencia de que sólo la lucha le hará avanzar.

Nuestra propuesta es construir un Partido Comunista y una Juventud Comunista capaces de ser una herramienta útil para la clase obrera de este país y de esta ciudad. Una herramienta para la confrontación con los que nos explotan; sea Telepizza, Mercadona o el explotador de turno. Confrontar con el PP, Ciudadanos y todos los que viven de engañar al pueblo. Un partido para que el pueblo sea consciente de sus propias posibilidades si esta unido y bien organizado. Con este partido y fortaleciendo a la clase obrera y sus herramientas de lucha en los centros de trabajo, sindicatos… conseguiremos situar un verdadero “cambio” en la ciudad y en nuestras vidas. Sabemos que el reto es muy alto pero no tenemos nada que perder.

Recuperem Alacant per a la classe obrera.

 

Partido Comunista-PCPE y Juventud Comunista-CJC.