El passat 1 de juliol la militància del PCPE al País Valencià es va reunir en la IX Conferència per a actualitzar els posicionaments després del XIé Congrés (extraordinari). A ningú se li escapa que després de la crisi interna, el partit al País Valencià necessitava analitzar, debatre i actualitzar postures.

 

Les tesis aprovades es centren en l´aplicació del que anomenem com a «gir obrer», un dels eixos fonamentals sobre el que treballarem els propers 4 anys. Un Partit Comunista no pot estar al marge de les lluites obreres i sindicals. El nostre objectiu és recuperar l’estructura del Partit Comunista als centres de treball.

 

La profesionalització del partit, junt amb el gir obrer, és altre dels elements claus d’aquesta conferència i de la nova etapa. El PCPE busca superar la retòrica i les consignes buides. La boltxevització implica una profesionalització per a poder construir amb garantíes un Partit Comunista útil i capaç de llançar-se a la lluita de masses.

 

Al final de la Conferència es va triar un nou Comité de País Valencià que s’encarregarà de dirigir política i organitzativament el partit. Durant la Conferència va participar com a convidada Emma Esplà, membre del Buró Polític del PCPE, i una delegació de la Joventut Comunista-CJC.

 

 

Celebrada la IX Conferencia del PCPE en el País Valenciano.

 

El pasado 1 de julio la militancia del PCPE en el País Valenciano se reunió en la IX Conferencia para actualizar los posicionamientos después del XI Congreso (extraordinario). A nadie se le escapa que después de la crisis interna, el partido en el País Valenciano necesitaba de analizar, debatir y actualizar posturas.

 

Las tesis aprobadas se centran en la aplicación de lo que denominamos como «giro obrero», un de los ejes fundamentales sobre los que trabajaremos los próximos 4 años. Un Partido Comunista no puede estar al margen de las luchas obreras y sindicales. Nuestro objetivo es recuperar la estructura del Partido Comunista en los centros de trabajo.

 

La profesionalización del partido, junto al giro obrero, es otro d los elementos claves de esta conferencia y de la nueva etapa. El PCPE busca superar la retórica y las consignas vacías. La bolchevización implica una profesionalización para poder construir con garantías un Partido Comunista útil y capaz de lanzarse a la lucha de masas.

 

Al final de la Conferencia se eligió a un nuevo Comité de País Valenciano que se encargará de dirigir política y organizativamente el partido. Durante la conferencia participó como invitada Emma Esplà, miembro del Buró Político del PCPE, y una delegación de la Juventud Comunista-CJC.