9 d’Octubre: recuperem la unitat

0

 

La classe obrera i el poble valencià efronten els mateixos dilemes novament davant el 9 d’Octubre, augment de la precarietat i la inestabilitat laboral (les estadístiques demostren que cada any augmenten els contractes temporals), accidents laborals i siniestralitat que segueixen disparant-se, incompliment de convenis i hores extres no pagades, perdem poder adquisitiu i la bretxa salarial entre homes i dones segueix sent molt alta, recursos insuficients en educació, sanitat i recursos bàsics als nostres barris, pobles i ciutats. En definitiva, la mateixa terrible situació que viu la classe obrera i el poble en tot el país.

 

Mentres passa tot això, la classe social que ens governa i es culpable de la situació, la burgesia, segueix reforçant les seues eines de dominació, cada vegada més repressió, autoritarisme, lleis i decissions per a sometre’ns, per a acallar la realitat. Rebem pals quan lluitem pels nostres drets: repressió i càrregues contra vagues i manifestacions com a Amazon o a Barcelona…A aquest context d’agressió a la classe obrera hem de sumar la violència i agressions d’organitzacions feixistes i d’extrema dreta que en diversos llocs del país actúen amb total impunitat i descar.

 

Anys de derrotes i retrocessos de la classe obrera tant en l’organitzatiu, com en lo polític i en lo ideológic, han fet creure que el nacionalisme és una eina per a lluitar contra aquesta situació. Enganyant a la classe obrera i al poble venent-nos que el problema és de nacions i no de classes. Només hi ha que anar a un barri obrer per a entendre que el problema és de classes i es el capitalisme. El feixisme i el nacionalisme són enemics de la classe obrera i el poble.

 

Hui en dia, qualsevol de les ideologies u organitzacions vinculades amb el capitalisme (feixisme, liberalisme, nacionalisme o socialdemocràcia) són incapaços de garantir les necessitats bàsiques del nostre poble i la nostra classe. El capitalisme actual no pot garantir tampoc les legítimes reivindicacions culturals, lingüístiques i nacionals del País Valencià, ja que tant unes com altres, xoquen amb el model social i econòmic de la burgesia al poder i el seu desenvolupament actual.

 

Front als que ens volen dividits i enfrontats front a l’enemic real que és la burgesia, reivindiquem recuperar la nostra unitat, la unitat de la classe obrera i el poble. Es per això que el PCPE i els CJC lluitem per un projecte de país per a la classe obrera, situant a la classe obrera al centre de les nostres reivindicacions i construint l’eina de la classe obrera per a lluitar contra el capitalisme; el Partit Comunista.

 

Per un país per a la classe obrera.

 

 

 

9 de Octubre: recuperemos la unidad

 

La clase obrera y el pueblo valenciano enfrentan los mismos dilemas en un nuevo 9 d’Octubre, aumento de la precariedad y la inestabilidad laboral (las estadísticas demuestran que cada año aumentan los contratos temporales), accidentes laborales y siniestralidad que siguen disparándose, incumplimientos de convenios y horas extras no pagadas, perdemos poder adquisitivo y la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta, recursos insuficientes en educación, sanidad y recursos básicos en nuestros barrios, pueblos y ciudades. En definitiva, la misma terrible situación que vive la clase obrera y el pueblo en todo el país.

 

Mientras esto sucede, la clase social que nos gobierna y es culpable de esta situación, la burguesía, sigue reforzando sus herramientas para dominarnos, cada vez más represión, autoritarismo y leyes y decisiones para someternos, para acallar la realidad. Recibimos palos cuando luchamos por nuestros derechos: represión y cargas contra huelgas y manifestaciones como en Amazon o en Barcelona. A este contexto de agresión a la clase obrera hay que sumar la violencia y agresiones de organizaciones fascistas y de extrema derecha que en distintas partes del país actúan con total impunidad y descaro.

 

Años de derrotas y retrocesos de la clase obrera tanto en lo organizativo, como en lo político y en lo ideológico, han hecho creer que el nacionalismo es una herramienta para luchar contra esta situación. Engañando a la clase obrera y al pueblo vendiéndonos que el problema es de naciones y no de clases. Sólo hay que ir a un barrio obrero para entender que el problema es de clases y es el capitalismo. El fascismo y el nacionalismo son enemigos de la clase obrera y el pueblo.

 

Hoy en día, cualquiera de las ideologías u organizaciones vinculadas con el capitalismo (fascismo, liberalismo, nacionalismo o socialdemocracia) son incapaces de satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo y nuestra clase. El capitalismo actual no puede satisfacer tampoco las legítimas reivindicaciones culturales, lingüísticas y nacionales del País Valencià, ya que tanto unas como otras, chocan con el modelo social y económico de la burguesía en el poder y su desarrollo actual.

 

Frente a los que nos quieren divididos y enfrentados frente al enemigo real que es la burguesía, reivindicamos recuperar nuestra unidad, la unidad de la clase obrera y el pueblo. Es por eso que el PCPE y los CJC luchamos por un proyecto de país para la clase obrera, situando a la clase obrera en el centro de nuestras reivindicaciones y construyendo la herramienta de la clase obrera para luchar contra el capitalismo; el Partido Comunista.

 

Por un país para la clase obrera.