Solidariedade coa loita dos/as axentes ambientais e forestais

1

Desde o pasado 1 de agosto, os axentes ambientais e forestais da Xunta de Galiza manteñen unha folga indefinida para reclamar un acordo laboral que regule as súas condicións de traballo. A resposta da Administración, como é propio de quen sirve os intereses do Capital e dos seus negocios, foi decretar servizos mínimos (máximos) e calumniar nos medios a xusta loita de quen arriscan a súa vida para protexer o noso patrimonio natural.

Comunistas da Galiza-PCPE e os Colectivos da Mocidade Comunista queremos manifestar a nosa total solidariedade coa folga indefinida deste colectivo de traballadores e coa súa loita por mellores condicións de traballo, que contribúa a unha eficaz protección dos nosos montes e de todo o patrimonio ambiental de Galiza.

O noso país e outros da contorna, como Portugal e Grecia, están a padecer desde hai anos devastadoras destrucións, por lume e outras agresións, con ducias de vítimas mortais. En todos os casos repítense escenarios semellantes. Especulación financeira e inmobiliaria, intereses privados de grandes corporacións madeireiras, abandono do mundo rural por causa da ruína do campesiñado provocada polas políticas agrarias da Unión Europea, contan co beneplácito (e a planificación) de todos os gobernos que se suceden uns tras outros. Á sombra do fume das “catástrofes” ambientais, os gobernos van privatizando paseniño os servizos de defensa do medio ambiente, axudando a florecer unha multitude crecente de empresas privadas que converten en negocio lucrativo as destrucións nos ecosistemas ou a súa protección. Simultaneamente, as condicións de traballo empeoran, os perigos aumentan, e os salarios minguantes dependen cada vez máis de vellas e novas tramas de caciques.

É tempo de dicir basta!

Esixamos, xunto aos axentes ambientais e forestais da Xunta de Galiza, un acordo laboral que recolla as súas xustas reivindicacións.

Esixamos tamén o rescate dos centos de traballadores brigadistas de SEAGA, que o vindeiro ano verán desaparecer os seus empregos, e que se facilite a súa incorporación ao persoal da Xunta, para que o país se beneficie da súa experiencia na loita contra os lumes.

Loitemos, unindo as loitas de todos os traballadores, por un servizo público único de protección ambiental e forestal, que manteña lonxe dos nosos montes as gadoupas de especuladores e capitalistas de todo tipo, que pretenden facer cartos a conta da destrución e da espoliación do patrimonio público.

Defendamos un patrimonio natural ao servizo da clase obreira e do pobo traballador.

Por un país para a clase obreira!

Comité Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE.

Comité Nacional dos Colectivos da Mocidade Comunista-CMC

 

 

 

 

Solidaridad con la lucha de  los/as agentes ambientales y forestales

Desde el pasado 1 de agosto, los agentes ambientales y forestales de la Xunta de Galicia mantienen una huelga indefinida para reclamar un acuerdo laboral que regule sus condiciones de trabajo. La respuesta de la Administración, como es propio de quien sirve a los intereses del Capital y de sus negocios, fue decretar servicios mínimos (máximos) y calumniar en los medios la justa lucha de quienes arriesgan su vida para proteger nuestro patrimonio natural.

Comunistas da Galiza-PCPE y los Colectivos da Mocidade Comunista queremos manifestar nuestra total solidaridad con la huelga indefinida de este colectivo de trabajadores y con su lucha por mejores condiciones de trabajo, que contribuya a una eficaz protección de nuestros montes y de todo el patrimonio ambiental de Galicia.

Nuestro país y otros de su entorno, como Portugal y Grecia, están sufriendo desde hace años devastadoras destrucciones, por fuego y otras agresiones, con docenas de víctimas mortales. En todos los casos se repiten escenarios similares. Especulación financiera e inmobiliaria, intereses privados de grandes corporaciones madereras y abandono del mundo rural debido a la ruina del campesinado provocada por las políticas agrarias de la Unión Europea, cuentan con el beneplácito (y la planificación) de todos los gobiernos que se suceden uno tras otro. A la sombra del humo de las “catástrofes” ambientales, los gobiernos van privatizando paso a paso los servicios de defensa del medio ambiente, ayudando a florecer a una multitud creciente de empresas privadas que convierten en negocio lucrativo las destruciones en los ecosistemas o su protección. Simultaneamente, las condiciones de trabajo empeoran, los riesgos aumentan, y los salarios menguantes dependen cada vez más de viejas y nuevas tramas de caciques.

¡Ya es hora de decir basta!

Exijamos, junto a los agentes ambientales y forestales de la Xunta de Galicia, un acuerdo laboral que recoja sus justas reivindicaciones.

Exijamos también el rescate de los cientos de trabajadores brigadistas de SEAGA, que el año que viene verán desaparecer sus empleos, y que se facilite su incorporación al personal de la Xunta, para que el país se beneficie de su experiencia en la lucha contra los incendios.

Luchemos, uniendo las luchas de todos los trabajadores, por un servicio público único de protección ambiental y forestal, que mantenga alejadas de nuestros montes las garras de especuladores y capitalistas de todo tipo, que pretenden hacer dinero a cuenta de la destrucción y del expolio del patrimonio público.

Defendamos un patrimonio natural al servicio de la clase obrera y del pueblo trabajador.

¡Por un país para la clase obrera!

Comité Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE.

Comité Nacional de los Colectivos da Mocidade Comunista-CMC