Alcoa non se pecha! Nacionalización dos sectores estratéxicos!

0

Alcoa non se pecha!!

Nacionalización dos sectores estratéxicos!!

 

Ante o anuncio da multinacional norteamericana ALCOA CORPORATION, de pechar as súas fábricas na Coruña e Avilés, o Comité Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE quere manifestar o seu total rexeitamento a esta medida, a súa máis firme solidariedade cos traballadores afectados e a súa exixencia da inmediata nacionalización de todas as factorías de ALCOA, das empresas enerxéticas e dos sectores económicos estratéxicos.

 

Desde a privatización da empresa INESPAL (mediante a súa venda a ALCOA por 370 millóns de euros) en 1998 até o 2015, as factorías que hoxe se queren pechar producíronlle á multinacional ianqui máis de 1.400 millóns de euros de beneficios. Os sucesivos gobernos centrais e autonómicos argallaron todo tipo de medidas subsidiando o custe da electricidade para ALCOA con arredor de mil millóns de euros. Diñeiro público que ía directamente ao peto dos accionistas da multinacional. Mentres, as factorías non recibían o adecuado proceso de modernización e melloras técnicas que asegurase a súa “competitividade”.

 

Unha vez máis, pretenden que a clase obreira, que todo o produce co seu traballo, pague os pratos rotos do festín da gran burguesía, do capital financeiro. Cando hai crise, temos que apertar o cinto. Cando xa non hai crise, temos que apertar o cinto, tamén.

 

A clase obreira galega non debe consentir este novo paso no proceso de desertización industrial da Galiza. Hoxe están ameazados os case 400 postos de traballo na factoría da Coruña e máis de 300 dos nosos irmáns asturianos. Non o dubidemos, mañá, a infinita ansia de lucro do Capital xustificará tamén a eliminación dos máis de mil empregos de San Cibrao (Lugo).

 

Mentres a clase obreira non tome o control do que é seu, non haberá solución definitiva para os traballadores. Debemos, desde xa, reclamar o que é noso, porque foi construído co noso traballo, para deixar de ser vítimas dos caprichos do capital.

 

Esiximos a NACIONALIZACIÓN DE ALCOA, do sector enerxético e de todos os sectores estratéxicos. A enerxía que emprega o sistema produtivo, do que dependen o progreso e o desenvolvemento social, non pode estar nas mans dos intereses do capital.

 

O Partido Comunista chama o conxunto da clase obreira e do pobo traballador galego a defender a permanencia das industrias e dos postos de traballo que deben asegurar un futuro económico e produtivo na Nosa Terra.

 

Chamamos a prestar a máxima solidariedade á loita dos traballadores das factorías de ALCOA que, defendendo o seu emprego, defenden o noso porvir.

 

Chamamos a apoiar as mobilizacións e manifestacións previstas nos días vindeiros para esixir: ALCOA NON SE PECHA!!

 

Todo para quen o produce! Todo para a clase obreira!

ALCOA NON SE PECHA !!

A INDUSTRIA GALEGA NON SE PECHA !!

POLA NACIONALIZACIÓN DOS SECTORES ESTRATÉXICOS!!

 

 

¡¡ALCOA NO SE CIERRA!!

¡¡NACIONALIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS!!

 

Ante el anuncio de la multinacional norteamericana ALCOA CORPORATION, de cerrar sus fábricas en A Coruña y Avilés, el Comité Nacional de Comunistas da Galiza-PCPE quiere manifestar su total rechazo a esta medida, su más firme solidaridad con los trabajadores afectados y su exigencia de la inmediata nacionalización de todas las factorías de ALCOA, de las empresas energéticas y de los sectores económicos estratégicos.

 

Desde la privatización de la empresa INESPAL (mediante su venta a ALCOA por 370 millones de euros) en 1998 hasta el 2015, las factorías que hoy se quiere cerrar le produjeron a la multinacional yanqui más de 1.400 millones de euros de beneficios. Los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos dispusieron todo tipo de medidas subsidiando el coste de la electricidad para ALCOA con alrededor de mil millones de euros. Dinero público que iba directamente al bolsillo de los accionistas de la multinacional. Mientres, las factorías no recibían el adecuado proceso de modernización y mejoras técnicas que asegurara su “competitividad”.

 

Una vez más, pretenden que la clase obrera, que todo lo produce con su trabajo, pague los platos rotos del festín de la gran burguesía, del capital financiero. Cuando hay crisis, tenemos que apretarnos el cinturón. Cuando ya no hay crisis, tenemos que apretarnos el cinturón, también.

 

La clase obrera gallega no debe consentir este nuevo paso en el proceso de desertización industrial de Galicia. Hoy están amenazados los casi 400 puestos de trabajo en la factoría de A Coruña y más de 300 de nuestros hermanos asturianos. No lo dudemos, mañana, la infinita ansia de lucro del Capital justificará también la eliminación de los más de mil empleos de San Cibrao (Lugo).

 

Mientras la clase obrera no tome el control de lo que es suyo, no habrá solución definitiva para los trabajadores. Debemos, desde ya, reclamar lo que es nuestro, porque fue construido con nuestro trabajo, para dejar de ser víctimas de los caprichos del capital.

 

Exigimos la NACIONALIZACIÓN DE ALCOA, del sector energético y de todos los sectores estratégicos. La energía que emplea e sistema productivo, del que dependen el progreso y el desarrollo social, no puede estar en las manos de los intereses del capital.

 

El Partido Comunista llama al conjunto de la clase obrera y del pueblo trabajador gallego a defender la permanencia de las industrias y de los puestos de trabajo que deben asegurar un futuro económico y productivo en nuestra tierra.

 

Llamamos a prestar la máxima solidaridad a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de las factorías de ALCOA que, defendiendo su empleo, defienden nuestro porvenir.

 

Llamamos a apoyar las movilizaciones y manifestaciones previstas en los próximos días para exigir: ¡¡ALCOA NO SE CIERRA!!

 

¡Todo para quien lo produce! ¡Todo para la clase obrera!

¡¡ALCOA NO SE CIERRA!!

¡¡LA INDUSTRIA GALLEGA NO SE CIERRA!!

¡¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS!!

 

Ver en Revista Forxa.