Sense un metro digne, Barcelona no es mou!

0

Des de Comunistes Catalans – PCPE ens solidaritzem amb la lluita dels i les treballadores del Metro de Barcelona contra les polítiques antiobreres de BCN en Comú, PSC, PEDCAT i ERC.

L’empresa Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (operadora TMB) fa anys que duu a terme una clara política empresarial dirigida a empitjorar les condicions laborals de la plantilla del Metro: vulneracions del conveni col·lectiu, augment de les càrregues de treball i manca d’augment del personal, augment del nombre de treballadors amb contractes parcials (25% d’una plantilla de 3500 aprox.) i horaris que impossibiliten la conciliació. A més, en una clara línia de privatització, es tendeix a l’externalització de diferents serveis i departaments del Metro com els de manteniment. A finals de 2018 es pretén introduir un nou sistema tarifari (T-mobilitat) que obrirà les portes de la gestió del billetatge a empreses com La Caixa, Indra i Futjitsu, amb tota la incertesa que això genera i un clar empitjorament de les condicions laborals. 

En un context d’elevada desocupació i reducció de drets laborals, l’ofensiva empresarial tracta de desprestigiar l’activitat sindical. Des dels mitjans de comunicació de la patronal i des de la pròpia alcaldia de Barcelona es llencen difamacions contra la plantilla del Metro: es menteix quan es s’esmenten els sous, condicions laborals i suposades demandes d’augment salarial; i s’intenta generar confrontació entre la pròpia classe obrera pels problemes de mobilitat derivats de les vagues. Però tenim clar que aquest atac no només va dirigit a minar la unitat d’acció de la plantilla del metro, sinó que és un atac contra el dret de vaga i, per tant, contra tota la classe treballadora. 

Volem també recolzar la demanda del Comitè d’Empresa del Metro en pro de la gratuïtat del transport suburbà els dies de vaga. L’única responsable de l’empitjorament de les condicions de vida i dels problemes de mobilitat és la patronal. La plantilla de Metro és un exemple pel conjunt de la nostra classe. La seva és també la nostra lluita, perquè només lluitant es milloren les condicions de vida.

Sense un metro digne, Barcelona no es mou!

El nostre camí: la independència de la classe obrera!

Comunistes Catalans – PCPE

Barcelona, 31 de maig de 2017

***

Desde Comunistes Catalans – PCPE Nos solidarizamos con la lucha de los y las trabajadoras del Metro de Barcelona contra las políticas antiobreras de BCN en Comú, PSC, PEDCAT y ERC.

La empresa Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona (operadora TMB) hace años que lleva a cabo una clara política empresarial dirigida a empeorar las condiciones laborales de la plantilla del Metro: vulneraciones del convenio colectivo, aumento de las cargas de trabajo y falta de aumento del personal, aumento del número de trabajadores con contratos parciales (25% de una plantilla de 3500 aprox.) y horarios que imposibilitan la conciliación. Además, en una clara línea de privatización, se tiende a la externalización de diferentes servicios y departamentos del metro como los de mantenimiento. A finales de 2018 se pretende introducir un nuevo sistema tarifario (T-movilidad) que abrirá las puertas de la gestión del billetaje a empresas como La Caixa, Indra y Futjitsu, con toda la incertidumbre que esto genera y un claro empeoramiento de las condiciones laborales.

En un contexto de alto desempleo y reducción de derechos laborales, la ofensiva empresarial trata de desprestigiar la actividad sindical. Desde los medios de comunicación de la patronal y desde la propia alcaldía de Barcelona se lanzan difamaciones contra la plantilla del Metro: se miente cuando se mencionan los sueldos, condiciones laborales y supuestas demandas de aumento salarial; y se intenta generar confrontación entre la propia clase obrera por los problemas de movilidad derivados de las huelgas. Pero tenemos claro que este ataque no sólo va dirigido a minar la unidad de acción de la plantilla del metro, sino que es un ataque contra el derecho de huelga y, por tanto, contra toda la clase trabajadora.

Queremos también apoyar la demanda del Comité de Empresa del Metro en pro de la gratuidad del transporte suburbano los días de huelga. La única responsable del empeoramiento de las condiciones de vida y de los problemas de movilidad es la patronal. La plantilla de Metro es un ejemplo para el conjunto de nuestra clase. La suya es también nuestra lucha, porque sólo luchando se mejoran las condiciones de vida.

¡Sin un metro digno, Barcelona no se mueve!

¡Nuestro camino: la independencia de la clase obrera!

Comunistes Catalans – PCPE

Barcelona, 31 de mayo de 2017