Als obrers i obreres del nostre país, a la joventut i als estudiants, a les dones treballadores, pensionistes i al conjunt del poble treballador!

Companys i companyes:

El PCPE saluda a la classe obrera i al conjunt del poble treballador amb motiu de la celebració del 1er de Maig. El nostre Partit treballa en el conjunt dels pobles d’Espanya, conjuntament amb les organitzacions sindicals, per aconseguir que aquest 1er de Maig es converteixi en una jornada de lluita combativa dels treballadors i treballadores convocant a omplir els carrers del nostre país.

Cap dret s’ha conquerit sense lluitar.

Al llarg de la història, la classe obrera ha conquerit els seus drets lliurant una intensa lluita de classes contra el capital. Mai ens han regalat res. Des dels inicis del moviment obrer, ha sigut la mobilització obrera la que ha arrencat a la patronal i al govern els drets que avui gaudim.

Només amb la nostra lluita organitzada podrem mantindre els drets actuals i avançar en noves reivindicacions que millorin les condicions de vida i treball de la majoria social treballadora. Tots i totes sabem, per la nostra pròpia experiència, que quan es lluita organitzadament s’avança i que quan retrocedeix la nostra organització i capacitat de mobilització, la patronal i el govern no dubten en colpejar als treballadors i treballadores, en intensificar l’explotació laboral i en arravatar-nos drets socials.

Per un nou cicle de mobilització massiva.

El passat 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, es va iniciar un nou cicle de mobilitzacions. Per primera vegada en molts anys, la classe obrera es va posar massivament al capdavant de les lluites pels drets de les dones treballadores recuperant una bandera, la del 8 de Març, nascuda del cor del moviment obrer i que, per diferents vies, ens havien volgut arravatar, buidant de contingut el que va nàixer com un dia de lluita.

Milions de treballadores i treballadors ens llençàrem de nou als carrers exigint la plena igualtat en l’àmbit laboral, exigint la fi de la discriminació salarial, exigint la fi de tota forma de violència; exigint que es creïn les condicions econòmiques i socials que permetin lliurar les dones del treball reproductiu, posant fi a tota forma d’opressió per avençar cap a una societat de persones lliures i iguals.

En paral·lel a les aturades laborals i a les massives del Dia Internacional de la Dona Treballadora, milions de pensionistes es van mobilitzar el 17 de Març en defensa del sistema públic de pensions, rebutjant massivament la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions que suposa la pujada del 0,25% plantejada pel Govern del Partit Popular, molt per sota de la pujada dels preus,

La mobilització en defensa del sistema públic de pensions és una lluita a la que tots i totes hi estem convocats. La pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, l’increment de l’edat legal de jubilació, les limitacions en l’accés a la possibilitat d’una jubilació anticipada, etc., han sigut imposades pels successius governs del PSOE i el PP en benefici de la patronal i dels monopolis, que fan negocis multimilionaris amb els plans privats de pensions.

Al mateix temps que les successives reformes laborals han disminuït substancialment les cotitzacions empresarials, disminuint amb elles l’anomenada “guardiola de les pensions”, pretenen que dediquem una part creixent dels nostres salaris a pagar plans de pensions privats amb els que poder complimentar les pensions públiques, transferint massivament rendes del treball al capital.

La lluita de les dones treballadores i dels i les pensionistes, acompanyats per milions de treballadors i treballadores, s’uneix a la lluita que la nostra classe social duu a terme en centenars de centres de treball, en la que els nostres companys i companyes de classe s’enfronten a acomiadaments, ERO’s, reduccions salarials, etc. i per un conveni col·lectiu que defensi els nostres drets.

Al 1er de Maig hem de continuar la lluita.

Totes aquelles lluites, que són les lluites dels treballadors i treballadores del nostre país, han de prosseguir el 1er de Maig. De nou estem convocats a omplir els carrers de les nostres ciutats secundant massivament les manifestacions convocades

Una dècada després de la crisi capitalista que ha carregat a les esquenes de la classe obrera, ha arribat el moment de dir ¡prou!, ha arribat el moment de que la classe obrera i tot el poble treballador ens fem escoltar; doncs sense nosaltres no es mou un engranatge, no funciona la industria, ni el transport ni el sector serveis, ni la sanitat, ni l’ensenyament… ¡Res funciona sense el nostre treball! I com que tot ho produïm, tenim dret a decidir sobre tots els aspectes de la vida.

Les lluites no acabaran el 1er de Maig. La Plataforma Estatal per l’Escola Pública, integrada per organitzacions estudiantils, sindicats de l’ensenyament i AMPA’s, han cridat a ocupar els carrers el pròxim 8 de Maig, en el que s’ha de convertir en una important mobilització contra el “pacte educatiu” que pretenen imposar i en defensa d’un sistema públic d’ensenyament al servei del poble treballador. Hem d’organitzar el contraatac en els centres d’estudi, amb el moviment estudiantil i la joventut, també al sector de l’ensenyament.

Unificar totes les lluites en el camí de la Vaga General.

En un moment d’especial debilitat del Govern Estatal i de fortes contradiccions en el sí de la classe dominant, les nostres lluites han d’unir-se. Hem de preparar les condicions per avençar cap a una nova Vaga General.

  • Derogació immediata de les reformes laborals i de la reforma de pensions.
  • Fi de tota discriminació laboral i de la bretxa salarial. ¡A igual treball igual salari!
  • Pujada de les pensions en els mateixos termes que pugen els salaris de policies i guàrdies civils.
  • Eliminació dels contractes de pràctiques i formatius. Derogació del Pla de Garantia Juvenil.

El 1er de Maig ha d’esdevenir un punt d’inflexió cap a la Vaga General. Ha arribat el moment d’unir totes les lluites, de passar a l’ofensiva, d’organitzar el contraatac.

Enfortir la organització sindical de la classe obrera

No hi ha victòria obrera possible sense organització. Entre les nostres tasques més immediates es troba la d’enfortir la nostra organització sindical en els centres de treball i defensar amb intransigència el dret a la negociació col·lectiva.

Als darrers anys els capitalistes han desenvolupat una intensa campanya per desacreditar el sindicalisme. Evidentment, aquesta campanya s’ha vist afavorida per una pràctica sindical errònia, centrada en el pacte i la concertació social, allunyada dels centres de treball i de la pròpia classe obrera i els seus interessos. Però som els treballadors i treballadores els que, amb la nostra acció, hem de corregir aquesta política obrint un intens debat als centres de treball i al sí dels sindicats; sense permetre que la propaganda capitalista penetri a les nostres files.

No serà la patronal qui ens digui quin sindicat necessitem. Serem nosaltres qui, amb la nostra participació i compromís, corregim els nostres errors, canviem el rumb seguit als darrers anys i construïm una orientació sindical classista, unitària, enfrontada als i les capitalistes.

Per tant, cridem a la classe obrera a afiliar-se massivament a les organitzacions sindicals, a participar activament als centres de treball, a alçar una línia sindical classista basada en la unitat de la classe obrera, en la reivindicació i en la lluita de classes.

A 200 anys del naixement de Karl Marx: ¡Proletaris de tots els països, uniu-vos!

Aquest 1er de Maig reivindiquem la figura de Karl Marx en l’aniversari del seu natalici. Reivindiquem la seva figura i obra, reivindiquem el marxisme-leninisme com a ideologia i cosmovisió de la classe obrera.

En un moment en que el sistema imperialista mundial dóna clares evidències de caminar cap a la barbàrie, cap a una nova guerra generalitzada, de la que el poble Sirià tan sols és un sagnant exemple, reivindiquem l’internacionalisme proletari com a principi general de la classe obrera que, amb independència de la seva nacionalitat, és una sola classe obrera mundial.

Cridem al conjunt dels treballadors i treballadores a mobilitzar-se en contra de la guerra imperialista, en solidaritat amb els nostres germans i germanes de classe de tots els països, exigint la sortida d’Espanya de tota aliança imperialista. ¡Ni terra, ni mar, ni aire per als imperialistes! Exigim la sortida de la OTAN i de la Unió Europea, exigim el tancament de les bases militars imperialistes al nostre país.

¡Per un país per a la classe obrera!

La història ha demostrat que els drets de la classe obrera no poden ser garantits pel sistema capitalista, que es basa, precisament, en la nostra explotació. Cap dels nostres drets esta garantit al capitalisme. Per tant, totes les nostres lluites han de tenir com a perspectiva general acumular forces per superar aquest sistema d’explotació i barbàrie basat en l’explotació d’uns éssers humans per altres.

Volem un país per a la classe obrera, en el que la propietat dels mitjans de producció sigui propietat social, de tots i totes; un país sobirà que trenqui amb tota aliança imperialista; un país en que la classe obrera i el poble treballador prenguin definitivament el poder en les seves mans. lluitem per una República Socialista basada en la unió lliure i voluntària de tots els pobles d’Espanya.

No hi ha futur en el capitalisme. Cap promesa de canvi en el marc del sistema es veurà realitzada. En el capitalisme tan sols tindrem més explotació, més misèria, més repressió i més guerres criminals. Et cridem a enfortir les files del Partit Comunista, a intensificar la lluita i a participar, conjuntament amb el nostre Partit en un 1er de Maig a la ofensiva.

¡Visca la lluita de la classe obrera!

¡Proletaris de tots els països, uniu-vos!