Acto de Comunistes Catalans – PCPE, con Ástor García y Albert Camarasa.

L’11 de Setembre, la Diada, com ja és habitual en els darrers anys, ha estat un dia de capital importància per a la política catalana.

Una altra vegada, les forces nacionalistes han tret a àmplies masses del poble treballador al carrer. La situació del Procés està en un punt clau, amb l’1-O a les portes i la necessitat dels comunistes de posicionar-se en una banda o en una altra. O no?

Comunistes Catalans-PCPE va realitzar un acte amb l’assistència al voltant d’un centenar de persones on Albert Camarasa, Secretari Polític de Catalunya, va realitzar un rigorós anàlisi científic dels fenòmens polítics actuals a Catalunya. El camarada Albert va explicar, des d’un repàs històric de la formació nacional catalana fins als nostres dies, la conflictivitat nacional que existeix a Espanya amb la ciència Marxista-leninista. Conseqüentment, va situar la nostra proposta de principis que és la defensa de la classe obrera i el seu projecte polític independent. Perquè entenem que la classe obrera ha de recórrer el seu propi camí sota els seus propis interessos, diferents, aliens o contraposats als d’altres classes.

L’acte el va clausurar el nostre Secretari General, el camarada Ástor García amb claus politiques, concises però que donen en el centre de la diana, en relació a que la classe obrera no ha d’estar segrestada pels falos dilemes amb els que és bombardejada contínuament pels que posen veu a l’oligarquia a cada moment. Sí, el nostre projecte defensa el dret d’autodeterminació de les nacions, però la classe obrera no trobarà cap sortida a la seva penosa situació votant Sí o No el día 1 d’Octubre.

És per això que aquest acte inicia la nostra campanya política: “El nostre camí: la independència de la classe obrera” amb un fort enfoc en la qüestió nacional catalana però que immediatament situarà les claus a la lluita de la classe obrera en el seu camí independent cap a la conquista d’un món, un país a la seva mida, un País per a la classe obrera.

***

El 11 de Setiembre, la Diada, como ya viene siendo habitual en los últimos años, ha sido un día de capital importancia política en Catalunya.

Otra vez, las fuerzas nacionalistas han sacado a amplias masas del pueblo trabajador a la calle. La situación del “Procès” está en un punto clave, con el 1-O a las puertas y la necesidad de los comunistas de posicionarse en un lado o en otro, ¿o no?

Comunistes Catalans-PCPE realizó un acto con la asistencia de en torno un centenar de asistentes donde Albert Camarasa, Secretario Político de Catalunya, realizó un riguroso análisis científico de los fenómenos políticos actuales en Catalunya. El camarada Albert explicó, desde un repaso histórico de la formación nacional catalana, hasta nuestros días, la conflictividad nacional que existe en España con la ciencia Marxista-leninista. Consecuentemente, sitúo nuestra propuesta de principios que es la defensa de la clase obrera y su proyecto político independiente. Porque entendemos que la clase obrera tiene que recorrer su propio camino bajo sus propios intereses, diferentes, ajenos o contrapuestos al de otras clases.

El acto lo clausuró, nuestro Secretario General, el camarada Astor García con claves políticas, concisas pero certeras, acerca de que la clase obrera no tiene que estar secuestrada por los falsos dilemas con los que es bombardeada continuamente por los voceros de la oligarquía a cada momento. Sí, nuestro proyecto defiende el derecho de autodeterminación de las naciones, pero la clase obrera no hallará salida alguna a su penosa situación votando Sí o No el día 1 de Octubre.

Es por eso que este acto inicia nuestra campaña política: “El nostre camí: la independència de la classe obrera” con un fuerte enfoque en la cuestión nacional catalana pero que inmediatamente situará las claves en la lucha de la clase obrera, en su camino independiente hacia la conquista de un mundo, un país a su medida, un País para la clase obrera.